top of page

Společnost Cyrmex je správcem osobních údajů. Všechny údaje zpracováváme sami nebo ve spolupráci s našimi prověřenými dodavateli. Pokud jste subjektem námi zpracovávaných osobních údajů (jste klient, dodavatel, odběratel nebo potenciální obchodní partner), můžete u nás kdykoliv uplatnit svá práva související se zpracování osobních údajů (poskytnutí zpracovávaných informací, vymazání nebo oprava údajů), napište nám kdykoliv na email gdpr@cyrmex.cz nebo volejte na telefon 603 484 227. Vaši žádost zpracujeme v souladu s Nařízením nejpozději do 30 dnů.

Zpracováváme následující osobní údaje: 

Zpracovávané údaje

 • Seznam společníků

 • Seznam zaměstnanců

 • Seznam obchodních partnerů
   

 • Seznam klientů lékáren

   

 • Seznam držitelů klientské karty

Zákonnost zpracování

 • Zákon o obchodních korporacích

 • Zákoník práce, účetní a daňové předpisy

 • Účetní a daňové předpisy
  Oprávněný zájem (přímý marketing)

 • Zákon o zdravotních službách
  Zákon o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon o léčivech

 • Písemný souhlas klienta

Účel zpracování

 • Nařízeno zákonem

 • Nařízeno zákonem

 • Nařízeno zákonem
  Zasílání obchodních sdělení

 • Nařízeno zákonem

   

 • Zasílání obchodních sdělení
  Marketingové zpracování dat

bottom of page